Annonse


Siemens i nye former

Siemenskonsernet har i år gjennomført en reorganisering av det de kaller informasjons- og kommunikasjonsområdet (I&C).

Omfattende reorganisering
Utgangspunktet for restruktureringen i Norge har vært endringene innen den tyske Siemens-organisasjonen. Siemens Nixdorf Informationssysteme AG samt forretningsområdene “Public Communication Networks” og “Private Communication Systems” har gjennomgått en omfattende reorganisering.

Siemens Nixdorf Informationsysteme AG er foreløpig opprettholdt som eget selskap, men da kun med ansvar for selvbetjeningssystemer og detaljhandelsløsninger. Det er ventet at dette området vil bli skilt ut av konsernet innen 30. september neste år.

Nye norske divisjoner
For Siemens i Norge har omstruktureringen ført til opprettelsen av to nye divisjoner og et nytt datterselskap samt tilført den eksisterende divisjon Telecom nye produktområder, med gyldighet fra 01. oktober i inneværende år.

– Totalt sett ventes her en omsetning på nærmere 2 milliarder kommende år. Dette utgjør en betydelig del av Siemens’ virksomhet i Norge. Vi ser på den nye organiseringen som en klar styrking av våre markedsaktiviteter på data- og telecom-området, melder informasjonsdirektør Arne Nesheim i Siemens Norge.

GSM og DECT
Den nye divisjonen IC Products i Siemens AS fokuserer på volumprodukter som GSM-telefoner, DECT-telefoner og PCer. Divisjonen har ansvaret for verdiprodukter som UNIX og NT-baserte serverløsninger med tilhørende infrastruktur og konsulenttjenester. Enheten vil også være ansvarlig for løsninger for detaljhandel og for selvbetjeningsløsninger. Dette er de eneste produktområdene som fortsatt vil bære merket Siemens Nixdorf.

Divisjon IT Service tilbyr drifts, vedlikehold og operative IT-tjenester på egne og tredjeparts infrastruktur og løsninger, mens divisjon Telecom har overtatt ansvaret for nettverksaktivitetene i tidligere Siemens Nixdorf.

Nytt aksjeselskap
For å øke fokus på tjenester og løsninger har det blitt etablert et eget aksjeselskap, Siemens Business Services AS. Selskapet konsentrerer sin virksomhet rundt hovedområdene IT-prosjekter, opplæring, out-sourcing, rådgivning, prosjektledelse og konsulentvirksomhet samt DocuLive dokumentbehandling.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse