Annonse


Nettet eksploderer i Europa

I dag finnes det 12,5 millioner Internett-brukere i Europa. I løpet av fire år regner altså Datamonitor med at antall brukere vil øke til 43 millioner, altså en økning på 250 prosent, skriver svenske IDG.

Konkurranse
Årsaken til denne dramatiske økningen er det stadige salget av datamaskiner med Internett-tilkobling. Konkurransen mellom dataselskapene presser dessuten prisene både på maskiner og programvare, og flere leverandører, blant annet i Sverige og Tyskland, gir bort Internett-abonnement gratis.

Tyskland er det landet som i rene tall har flest Internett-brukere, England kommer på andre plass og Nederland på tredje. Hellas ligger nederst på statistikken med 20.000 brukere.

Norge
Til sammenligning oppgir Norsk Gallup at 1,7 millioner nå har tilgang til nettet i Norge. 477.000 husstander er koblet opp mot Internett, og 1,2 millioner Nordmenn bruker Internett regelmessig.

Regelmessig er her forstått som minst en gang i måneden.