Annonse


Trådløst gjennombrudd?

De første leveransene har allerede gått til produktutvikling og prøveproduksjon. Nå venter Nordic at det vil gå mellom 4 og 8 måneder før de viktigste beslutningene tas.

Åpner markedet
– Komponentenes pris i forhold til funksjon vil åpne for nye markeder innenfor et vidt spekter av innovative produkter basert på trådløs kommunikasjon, heter det i en melding fra selskapet.

Nordic undertegnet allerede i juli en distribusjonsavtale med Richardson Electronics for sin sender og mottaker for 433 MHz frekvensbånd. Avtalen med Richardson vil gi Nordic VLSI global salgsdekning og tilgang til et verdensomspennende salgsnett.

En av verdens største
Richardson Electronics distribuerer radiofrekvens-produkter (RF) og er representert over hele verden gjennom 88 salgskontorer.

Annonse
Richardson har over 80.000 aktive kunder og er dermed en av de største distributørene for RF-produkter på verdensbasis.

Økt risiko
Nordic VLSI ble etablert i Trondheim i 1983 som et designhus for konstruksjon av kundespesifiserte integrerte kretser. Som ytterligere et skritt i utviklingen av selskapet, startet Nordic i 1997, utvikling av egne komponenter for salg. Dette innebærer økt risiko, men øker samtidig inntjeningspotensialet betydelig.

Nordic VLSI presenterer seg som blant de ledende i Europa på konstruksjon, utvikling og leveranse av såkalte Application Specific Integrated Circuits, ASICs, eller kundespesifiserte integrerte kretser. Nordics styrke ligger spesielt i kombinasjonen av analoge og digitale funksjoner integrert på samme brikke.

Nordic VLSI ASA sysselsetter i dag 70 høyt kvalifiserte elektronikkingeniører.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse