Annonse


Rett vest for NETnet

-Kontrakten er viktig, ettersom vi nå har en komplett salgs- og installasjonsdekning fra Sør-Rogaland til Trøndelag, sier viseadministrerende direktør Hans Petter Torsvik i NETnet.

Fokus på Bergen
ElTele Vest skal selge og installere NETnet’s telefoniløsninger i Haugesund-området og i Sunnhordland. Etterhvert skal samarbeidet utvides. Men i Bergen vil NETnets regionkontor konsentrere seg om større prosjekter, heter det i en melding fra selskapet.

– Vi forventer å inngå ca. 50 kontrakter som en direkte følge av dette samarbeidet, sier viseadministrerende direktør Hans Petter Torsvik i NETnet. Selskapet har fra tidligere av 15-20 kunder i området.

Pakkeløsninger
NETnet er en uavhengig leverandør av telekommunikasjonstjenester. Selskapets mål er å tilby kundene, som hovedsakelig er små og mellomstore bedrifter, lavest mulig pris på nasjonale og internasjonale samtaler, samt samtaler fra fast telefon til mobiltelefon.

Annonse
Internasjonalt har NETnet virksomhet i 12 land.

Leverer infrastruktur
ElTele Vest er et regionalt teleselskap i ElTele-gruppen, og har som mål å skape et omfattende og konkurransedyktig telealternativ i Nord-Rogaland og i Hordaland. Selskapet bygger nå ut et regionalt høyhastighetsnett, og har flere kontrakter på leveranser av teleinfrastruktur til bedrifter i Haugalands- og Bergensregionen. ElTele Vest bygger også ut sin infrastruktur i Nord-Rogaland og Hordaland.

Selskapet eies av energiverkene Haugaland Kraft, Sunnhordland Kraftlag og Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse