2 millioner mobiler

Annonse


To millioner har mobil

2 millioner mobiler

Tall som Telecom Revy har innhentet fra NetCom og Telenor Mobil viser at vi passerte to millioner mobiltelefonkunder i den siste uken i november. Dermed har 45 prosent av Norges totale befolkning nå en mobiltelefon.

Telenors milepæl
Kommunikasjonsdirektør Elisabeth Hegg Gjølme opplyser til Telecom Revy at Telenor Mobil i løpet av uke 48 passerte 1.500.000 kunder. Dette antallet inneholder både NMT- eller GSM-abonnenter.

NetCom bekreftet tidligere i november, ved fremleggelse av resultatet for 3. kvartal, at de har passert 500.000 GSM-abonnenter. Dermed kommer det totale antall mobilbrukere opp i over to millioner innen utgangen av november!

Annonse
20.000 til
NetCom har etter det Telecom Revy erfarer plusset på med ytterligere 20.000 kunder som bruker kontantkort etter salget av kampanjetelefoner hos Rimi-kjeden.

Av hensyn til informasjonsplikten ovenfor Oslo Børs vil ikke informasjonsdirektør Per Bjørkum i NetCom gå ut med de offisielle kundetallene etter november måned.

Økning
Ved utgangen av 1997 var det totalt om lag 1,67 millioner mobilbrukere: Telenor hadde over 1,25 millioner mobilbrukere, mens NetCom hadde om lag 417.000.

Siden den gang har altså 330.000 flere nordmenn gått til anskaffelse av en mobiltelefon.

I følge tall fra Statistisk Sentralbyrå var det 4,44 millioner innbyggere i Norge per 1. oktober i år. Med to millioner mobilbrukere har dermed 45 prosent av alle nordmenn en mobiltelefon, enten som abonnenter eller som brukere av kontantkort.

Snart en av to
Snart har en av to nordmenn mobiltelefon. Bare Finland kan vise til en mobilpenetrasjon på over 50 prosent. Norge følger trolig ikke etter finnene over denne grensen før i første kvartal 1999.

For verken Per Bjørkum i NetCom eller Elisabeth Hegg Gjølme i Telenor Mobil tror at Norge vil ha 50 prosent mobilbrukere i løpet av 1998, selv om julesalget skulle nå uante høyder. I så fall må de selge over 200.000 nye mobilabonnementer og kontantkort i løpet av en kort desember måned.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse