Annonse


Telenor vokser på Svalbard

Det er adm. dir. Viggo Kristiansen i Telenor Svalbard AS som sier dette til ITavisen. Han er ikke så rent lite stolt over å lede en av de mest profitable bedriftene på 78 grader nord.

Leide samband
Lederen for Telenors nordligste utpost forventer å få en omsetning i år på 26 millioner kroner, seks millioner mer enn i selskapets første driftsår. Resultatet forventes å havne rundt tre millioner kroner, sammenlignet med 1 million året før.

Det er hovedsakelig en økning i tallet på leide satellittsamband over jordstasjonen Isfjord Radio som er forklaringen på inntektsveksten.

Krever kommunikasjon
Sivilisasjonens frammarsj har ført til at en rekke store offentlige virksomheter har etablert seg på øya de siste årene.

Annonse
Både Luftfartsverket, Sparebanken, Posten, Universitetet og Likningskontoret krever kontinuerlig kommunikasjon med fastlandet, forteller Kristiansen.

Øker videre
Neste år forventer Kristiansen en ytterligere tidobling av trafikken over jordstasjonen som følge av at Norsk Romsenter nå bygger ut nedlastingsstasjonen for miljødata fra satellitter i polare baner.

Telenor Svalbard sørger for at dataene når fram til eierne via Inmarsats geostasjonære satellitter.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse