Annonse


Telenor oppgraderer radio

Det er administrerende direktør Viggo Kristiansen i Telenor Svalbard AS som sier dette til ITavisen.

Total oppgradering
Den snart 20 år gamle jordstasjon på Kapp Linnè på Svalbard trenger en tilnærmet total oppgradering for å kunne holde tritt med den forventede trafikkveksten.

For å oppgradere båndbredden fra dagens 2 og 4 Mbit/s samband til 100 Mbit/s, er det behov for å investere rundt 10 millioner kroner, sier Kristiansen.

Å tilrettelegge den avsidesliggende jordstasjonen slik at den kan fjerndriftes fra Longyearbyen, vil koste ytterligere tre til fire millioner kroner, anslår Kristiansen.

Annonse
Ny jordstasjon
Etableringen av en ny jordstasjon på Svalbard vil kreve den største enkeltinvesteringen. Store og krevende kunder som NASA, Lokheed-Martin og EunetSat, som alle laster ned miljødataene fra sine polare satellitter via Svalbard, krever at Telenor etablerer en fullgod backupløsning i tilfelle dagens satellittsamband til fastlandet går ned.

– En ny jordstasjon på Platåberget, like utenfor Longyearbyen, vil koste et sted mellom 15 – 18 millioner, sier Kristiansen.

Mye på platået
For å bedre redundansen i sambandet mellom Longyearbyen og Isfjord Radio skal det dessuten bygges en ny radiolinjestasjon til tre – fire millioner kroner på Platåberget.

Får Kristiansen værgudene på sin side, vil han ha det nye anlegget klart til 20-årsjuilèet for Isfjord Radio neste år.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse