Annonse


Stort behov for IT-kompetanse

Det er forsker Anne Inga Hilsen ved Arbeidsforskningsinstituttet som sier dette til Telecom Revy. Hun har vært med på å lage den store undersøkelsen om hvordan norske arbeidstakere opplever behovet for ny kompetanse i egen jobb. Resultatet av undersøkelsen ble offentliggjort i forrige uke.

En svakhet ved undersøkelsen er det at det ikke ble spurt etter hvilken form for kompetanse de enkelte arbeidstakere opplever at de trenger.

Trenger datakompetanse
– Det er imidlertid berettiget grunn til å tro at en stor del av det registrerte kompetansebehovet kan tilbakeføres til innføringen av nye dataverktøy i arbeidslivet, sier Hilsen.Dette hevder forskeren på bakgrunn av at halvparten av norske arbeidstakere har fått tilgang på nye verktøy eller teknologi på jobben de to siste årene, i følge andre undersøkelser.

Teknologi endrer
– Innføringen av ny teknologi er et av de tydeligste endringstrekkene i mange bransjer. I avisbransjen f.eks. blir kravene til ledernes kompetanse styrt av behovet for innføring av integrerte produksjonssystemer, annonsesystemer og behov for publisering for nettmediet, sier arbeidslivsforskeren.

Annonse
Det er YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund), som har bestilt undersøkelsen.

Nye krav
– YS har ikke planer om å følge opp funnene med en ny undersøkelse som kan slå fast hvilken type kompetanse medlemmene føler størst behov for. Det er en oppgave for arbeidsgiversiden, og eventuelt for utdanningsmyndighetene, sier informasjonsleder Klaus Færevåg i YS.

Av den tredjedelen av arbeidsstokken som sier at de behøver tilleggs- eller etterutdannelse i nær framtid, frykter nærmere halvparten at de ikke vil klare å leve opp til de nye kravene. 13 prosent er bedt om å delta på opplæringstilbud som de ikke er motiverte til å ta. Fem prosent skal delta på kompetansehevende tiltak som de er engstelige for ikke å gjennomføre.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse