Bang&Olufsen Trådløs

Annonse


Skulpturell high-tech i stua

Bang&Olufsen Trådløs

Utstillingen åpner lørdag 5.desember og er blitt en kavalkade over en utvikling fra tradisjonell, for ikke å si manglende industridesign innen radio og TV til et uhyre personlig og særpreget formspråk.

– Målet med Bang & Olufsen design, sa Ole Terdrup fra B&O-avdelingen Idéland, er å skape et formspråk som er umiddelbart gjenkjennelig som Bang & Olufsen.

Slapp løs kreativiteten
Det var transistorene som gjorde det mulig. I radiorørenes tid var designen ensartet uansett fabrikant. Enkelte spennende unntak fantes som for eksempel den Bauhaus-inspirerte B&O radiogrammofonen Hyperbo fra 1934.

Annonse
Transistorene frigjorde kreativiteten i B&O. Utstillingen på Henie-Onstad Kunstsenter viser klart skillet mellom tiden før og etter transistorene. Tydelig er det også hvordan designet på B&O fikk et mer og mer autoritativt og stilisert preg.

TV-en og stereoanlegget skulle fungere som høyteknologiske skulpturer i stua. Design skulle kombineres med det ytterste av teknologisk kvalitet. Dermed skiller B&Os produkter seg ut i et marked preget av billige, standariserte løsninger. Derfor overlever vi også, hevdet Terdrup.

Telefoner nytt satsingsområde
Utstillingen på Høvikodden viser kun utviklingen innenfor radio, TV og grammofoner. Telefoner er ikke tatt med i utstillingen fordi dette er et segment B&O først satser for fullt på fra og med høsten 1998, forteller produktsjef Svein Erik Nilsen i B&O Norge.

Han insisterer imidlertid på at det er de samme kravene til kvalitet og den samme individualistiske tankegangen som preger designen på B&Os telefonapparater.

B&O i Norge
Administrerende direktør i B&O Norge Lasse Virik opplyser at Norge er det landet utenfor Danmark som har størst penetrasjon av B&O-produkter. Selskapet regner med en omsetning på 100 millioner norske kroner i inneværende regnskapsår.

Utstillingen varer til og med 13. desember 1998. Deler av den har tidligere vært vist i New York, Paris og København.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse