ArntSommerlund

Annonse


Siemens vil til utlandet

ArntSommerlund

Siemens AS omsatte i forretningsåret 97/98 for vel 4,1 milliarder kroner. Av dette utgjorde eksportsalget 15,5 prosent. Men nå skal dette tallet økes.

20 prosent eksport
– Det er vårt mål å øke eksporttallet i tiden som kommer, sier informasjonsdirektør Arne Nesheim i Siemens Norge.

Han tallfester denne økningen til at 20 prosent av omsetningen skal komme fra salg til utlandet når vi skriver år 2000.

Annonse


Tøffe tak
Siemens-konsernet i Norge omsatte for 4,9 milliarder kroner, en økning på 13,9 prosent siden i fjor (regnskapsår 97/98 – avsluttet 30. september). Resultatet før skatt ble på 81 millioner kroner, som er en tilbakegang på 25,6 prosent.

Nesheim oppgir at dette skyldes ekstraordinære disposisjoner i forbindelse med restruktureringsprosessen i konsernet.

Derimot viser Siemens AS en positiv utvikling. Omsetningen lå på 4,1 milliarder kroner – opp 13,8 prosent fra året før. Resultatet i AS økte med 15,6 prosent til 111 millioner kroner.

Tyskernes kamp
Moderselskapet, Siemens AG, merker både Asia-krisen, egne omstruktureringer og tøffe priser på halvledermarkedet.

Siemens AG økte resultatet før skatt med knappe 2 prosent til 11,68 milliarder kroner. Dette til tross for at omsetningen i samme periode økte med 10 prosent til 516,87 milliarder kroner.

Større utenlands
En interessant poeng er at Siemens AG nå har flere ansatte i utlandet enn i hjemlandet Tyskland: 222.000 av totalt 416.000 ansatte er i utlandet – hvilket er 53 prosent av arbeidstokken.

I Norge økte antall ansatte med 2,4 prosent, og utgjør nå totalt 3.448 – inklusive de nye divisjonene for informasjon og kommunikasjon.