Nettbok

Annonse


Nettet utfordrer bokbransje

Nettbok

Internett står for frihet og personlig initiativ, men krever at brukeren skjelner mellom informasjon og desinformasjon, fakta og fiksjon, dikt og forbannet løgn. Og det er det motsatte av hovedreglene i det sosialdemokratiske Norge. Her skal alle kunne føle seg trygge.

Fastpris for fall?
Bokbransjen er regulert av bransjeavtalen mellom forleggerne og bokhandlerne. Det viktigste elementet i denne avtalen er fastprissystemet. Dette går ut på at alle nye bøker skal ha samme pris uansett hvor du kjøper dem.

Begrunnelsen er dels kulturpolitisk og dels for å støtte bokhandlerne i distriktene. Bransjeavtalen blir dessuten betraktet som en garantist for at den “smale” litteraturen vil kunne overleve her i landet.

Annonse
Prises fritt etter to år
Som gjenytelse forplikter bokhandlene seg til å holde bøker på lager i utgivelsesåret og året etter. Først etter denne perioden kan bøkene prises fritt. De eneste som etter nærmere avtale har rett til å selge nye bøker til redusert pris er bokklubbene.

Bokhandlene som etablerer seg på Internett kan på sikt endre på dette. Haugen Bok i Volda var den første. Etter hvert har vi fått Bokkilden som eies av Schibsted samt flere andre.

Billig i distriktene
Over Internett har alle tilgang til bøker til lik pris, uansett hvor de bor. Er det priskonkurranse kan kunden velge den billigste nettbokhandelen.

Dermed sikres bokormer i utkantstrøk bøker til samme pris som i sentrale strøk, og en del av begrunnelsen for fastprissystemet blir borte. Ett problem er at foreløpig har ikke alle nordmenn adgang til Internett.

Bedre på nett
For lesere som er interessert i “smal” litteratur er internettbokhandlene kanskje den beste løsningen. Forfatteren Idar Lind har sagt til Telecom Revy at nynorsk har økt sine muligheter til å overleve på grunn av Internett.

Det samme gjelder sannsynligvis den smale, vanskelig tilgjengelige litteraturen. Bøkene som bare interesserer noen få. De vil lettere kunne bli synlige via Internett.

Lik service
I Den norske bokhandlerforening frykter de ikke en slik utvikling. Utredningskonsulent Tor Egil Frosteli forteller at bokhandlerne ser det som en utfordring å gi kundene service som er helt på linje med den bokhandlene på nett tilbyr.

Frosteli hevder også at bokhandlene i distriktene er tilpasset sitt lokale marked og fyller et behov i som internettbokhandelen ikke vil kunne matche.

To verdener
Nettbokhandelen og tradisjonell norsk bokbransje står på hver sin side av et veiskille:

Internettbokhandlene overlater valgmulighetene til den enkelte. Bokbransjen, i det minste bokklubbene, reduserer valgfriheten, men øker tryggheten på at de bøkene du faktisk kjøper er trygge.

Hva gjør vi?
Til syvende og sist blir det et spørsmål om verdier: Tør vi leve uten reguleringene? Valgfrihet gir selvstendighet, men også mange nederlag og dermed kanskje også tapere.

Trygghet gir større likhet, men mindre mangfold og mindre selvstendighet. Hva har vi bruk for i fremtiden, hvordan forener vi begge behovene?

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse