Annonse


EU lar politiet avlytte deg?

Det nye med denne avtalen er at politiet vil ha utstrakte rettigheter til selv å bestemme når avlytting eller kontroll er nødvendig, for deretter å gjennomføre denne uten å innhente en rettslig kjennelse før de setter i gang. Dette skriver Wired News.

Europol står bak
Europol – et europeisk mellomstatlig samarbeidsorgan mellom politistyrkene i Europa – har selv tatt initiativet til oppgraderingen. Europol ble opprinnelig nedsatt for å koordinere opplysninger om internasjonal narkotikatrafikk.

I et førti siders dokument lister de opp hvilke teletjenester politiet bør ha rett til å overvåke uten rettslig kjennelse.

”Dette kan oppsummeres i det ene ordet alt,” skriver det tyske tidsskriftet Telepolis. Begrunnelsen politiet bruker er behovet for å kontrollere narkotika og terrorisme.

Annonse
Avlytter alt
Dersom avtalen blir vedtatt vil det bety at politiet for eksempel har rett til sanntids overvåking av e-post, Internett og telefonsamtaler via satellitt som opprettholdes av for eksempel Iridium og Globstar.

”Ja, selv forbindelser som ikke er gjennomført har vært vurdert under politiets arbeid”, skriver Telepolis videre.

Må gi adgang
Operatørene av de fire store satellittbaserte nettverkene Iridium, Globstar, Odyssey og ICO vil være forpliktet til å gi lovens håndhevere direkte adgang til å overvåke trafikken.

Dette vil skje gjennom deres basestasjoner i Frankrike, Italia, England og Tyskland.

Roper varsku
Wired News skriver videre at flere av medlemmene i EU-parlamentet har fått kjennskap til saken og roper nå et alvorlig varsku om faren for undergraving av individets menneskelige og demokratiske rettigheter.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse