Arnt Sommerlund

Annonse


60.000 ut av Siemens

Arnt SommerlundDet har vært kjent en stund at Siemens skulle redusere konsernet med et stort antall ansatte. Torsdag ble det endelige antallet på 60.000 medarbeidere gjort kjent og bekreftet på pressekonferansen der årsresultatet ble lagt fram.

– Vi har startet med å selge ut enheter i selskapet som selger for om lag 17 milliarder D-mark. Det er en syvdel av den totale omsetningen. Dette inkluderer også 60.000 arbeidsplasser, sier von Pierer.

Norge berøres
Informasjonsdirektør Arne Nesheim opplyser ovenfor ITavisen at bare 18 av 3.584 ansatte i Norge blir berørt.

11 av de 18 er tilknyttet virksomheter for bank- og kassaterminaler. Inne 20 september neste år vil det være klart hvilket selskapet som overtar denne virksomheten.

De restende syv er tilknyttet komponentvirksomheten. Nesheim har god tro på at de ansatte vil fortsette sin virksomhet utenfor Siemens-konsernet.

Fordeling
Det er i underkant av 60.000 medarbeiderne som på verdensbasis skal ut av Siemens. De fordeler seg med om lag 47.000 ansatte inne komponent-virksomhetene (halvleder, passive komponenter og elektromekaniske komponenter).

Om lag 6.000 skilles ut med virksomheten for bank- og kassaterminaler. Like mange er skilt ut gjennom salget av sterkstrømskabel-divisjonen til Pirelli.

Ansatt-økning
Antall ansatte i Siemens økte i siste regnskapsår med åtte prosent til 410.000, hvorav 222.000 er ansatte utenfor Tyskland. For mens arbeidstokken i utlandet øker med 18 prosent, er det tilsvarende tallet for Tyskland bare to prosent.

Nå er det for første gang flere ansatte i utlandet enn i selskapet hjemland.

Harde virkemidler
Og nå skal Siemens AG ta i bruk harde virkemidler for å motvirke stagnasjonen: Resultatet økte bare med 2 prosent til 2,66 milliarder D-mark.

Dr. Heinrich von Pierer lover et sterkere fokus på resultatforbedring. I tillegg til utskilling av mindre lønnsom virksomhet, som halvleder-delen, skal blant annet følgende tiltak gi bedre resultater:

– 500 topplederlønninger skal bli mer resultatavhengig, deriblant lønna tiladm. direktør Hans Lødrup i Siemens Norge. Bare 40 prosentskal være fastlønn. 30 prosent av lønnen er avhengig av oppnådde kortsiktige mål. De siste 30 prosentene lønnes etter resultater i forhold til langsiktige mål.

– Reduksjon av selskapets eiendom og eiendeler, som binder opp kapital. Hver medarbeider skal kort og godt produsere mer i på færre antall kvadratmeter.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse