Annonse


Tale er sølv – nett er gull

Thygesen grunngir sin påstand med at trafikken på fastnettet øker mange ganger mer enn på mobilnettet.

Mobilnettet overtar riktignok mer og mer av samtaletrafikken, men data- og Internett-kommunikasjon krever langt større kapasitet og effektivitet enn det mobilnettet foreløpig klarer å levere.

Direkte hjem til folk
Telenor Netts stilling i dette markedet er bunnsolid. Selskapet har direkte tilgang til de fleste hus og leiligheter her i landet. Det er riktignok lovfestet at konkurrenter skal kunne leie kabelpar hos Telenor, men Telenor ønsker en oppmykning i dette lovverket, opplyser Thygesen.

– Vi ønsker å beholde vårt nett og vil at konkurrentene utvikler sine egne aksessnett, sier han.

Annonse
Konkurrenter har infrastruktur
Dette har da også til en viss grad skjedd. Kraftselskaper, elverk, kabelselskaper og Jernbaneverket er selskaper som har en infrastruktur som kan brukes til teletransport.

– Kabelnettet er ideelt for transport av data og Internett-tjenester, sier Thygesen.

Han insisterer imidlertid på at han er glad for at Telenor Nett får konkurranse.

– Konkurranse er det eneste som kan gjøre oss enda bedre, slår han fast.

ISDN er viktig
Og bedre skal de bli, insisterer Thygesen. Et viktig virkemiddel i denne sammenhengen er leveringen av ISDN, som nå er tilgjengelig over hele landet.

– Vi skal kjøre hardt og gjøre jobben skikkelig, sier Thygesen. Målet er å ha passert en million ISDN-abonnenter innen utgangen av 2001.

Moderne nett
En slik målsetning krever utbygging av aksessnettet, noe Telenor Nett vil investere 1,1 milliarder kroner årlig på.

– Det vi gjør er å modernisere nettet ved å tilpasse det til ISDN og ADSL. Sistnevnte er et system som er spesialtilpasset IP-protokoller, altså det systemet som gjør telefoni via Internett mulig. Dette gir Telenors aksessnett ytterligere kapasitet til å håndtere Internett og datakommunikasjon.

Kapasitetsøkning
Denne moderniseringen og kapasitetsøkningen oppnår man blant annet ved at fibernettet kommer nærmere hver enkelt abonnent.

– Det skjer ved at vi lager flere tilknytningspunkter til abonnentene. Fiberkablene blir strukket helt ut til disse, og det som da er igjen av kobberkablene vil få økt kapasitet. Fiber er med andre ord på vei langt ut i aksessnettet.

Norge foran resten av verden
Det er også i forbindelse med ISDN at Thygesen ser for seg at Telenor Nett bidrar til den totale verdiskapningen her i landet.

– Vi ligger langt foran resten av verden i bruk av ISDN, sier han, og legger til at dette vil få store konsekvenser for hvordan vi organiserer arbeidet vårt. Ikke minst vil bruken av hjemmekontor øke.

Setter Norge på kartet
Thygesen mener også at bruken av ISDN og hjemmekontorer vil øke det generelle kompetansenivået i befolkningen i forhold til bruken av IT.

Også dette vil gi Norge som helhet et forsprang i forhold til land vi gjerne sammenligner oss med.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse