Annonse


Raider Norgesnett-boet

Norgesnett ble opprettet i oktober 1997. Eier og daglig leder Geir Åge Nystrand skaffet kjapt mange kunder. Men små kunder ga dårlige marginer og selskapet ble ikke noen gullgruve.

Manglet 1 mill. kr
Småkundene var ikke like flinke til å betale for seg, slik at Norgesnett ble sittende med mange ubetalte fordringer. I følge kilder ITavisen har snakket med dreier det seg om cirka en million. Etter hvert klarte heller ikke Norgesnett å gjøre opp med sine egne leverandører.

Revisor flyktet
Da selskapet ikke leverte regnskapet i henhold til aksjeloven , så Revisorringen Oslo A/S liten grunn til å fortsette sitt arbeide . Den 15. august meldte revisorselskapet fra om fratredelse i Brønnøysundregisteret.

Fredag den 27 november leverer Norgesnett selv begjæring om oppløsning til Skien skifterett.

Flere om boet
Daglig leder Geir Åge Nystrand var ikke sen med å finne ny arbeidsgiver. Flere uker i forveien blir han ansatt av selskapet @net, som avdelingsleder for Skien – samme by som Norgesnett hadde kontor.

Etter å ha begjært selskapet oppløst, har eiere selvfølgelig forbud mot å røre alt av verdi i boet. I dette tilfellet er det eneste av nevneverdig verdi kundene. Formelt sett er det riktignok selskapet @net som prøver å fange kundene fra Norgesnett, men å ha dette selskapets tidligere daglige leder på lønningslista er neppe noen ulempe.

Aktiv markedsføring
Nøyaktig samme dato som Norgesnett leverte begjæring om oppbud, gikk det ut tilbud fra @net til Norgesnett kunder, med formuleringer som:

“Du trenger en stabil internett-leverandør. Norgesnett Norsk Informasjonstjeneste er konkurs. Vi ønsker å overta deg som kunde…”, heter det i tilbudsbrevet.

Bekrefter
Nystrand bekrefter ansettelsesforholdet til @nett, men hevder at han ikke har drevet noen rovjakt på kundene.

– Det er et følsomt tema, men jeg har levert saken over til bobestyrer og lar avviklingen gå sin gang, sier Nystrand til ITavisen.

Konkurrent blir venn
@net er en annen lokal aktør i bransjen på linje med Norgesnett. Adm.direktør Jan Erik Groos i @net legger ikke skjul på at de har gått aggressivt ut for å skaffe seg Norgesnett sine kunder, og at de allerede har kapret en god del.

Han avviser imidlertid på det sterkeste at de har mottatt kunderegistreret fra Nystrand, og således frarøvet konkursboet ved hjelp av den tidligere eieren.

– Det ville være straffbart. Vi har kun brukt informasjon fra web’n som er en god kilde til kundenes konkurrenter, sier Groos.

Resultatavhengig lønn
Han vedgår imidlertid at Nystrand, som avdelingsleder i @net, har en resultatavhengig lønn, med en betydelig provisjonsdel. Men ser ingen fare i at Nystrand vil misbruke konkursboet for å øke lønnen.

– Alle som jobber med salg bør lønnes etter dette prinsippet, sier han.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse