Annonse


Norgesnett konkurs

Til tross for rask kunde og omsetningsvekst, ble ikke foretaket noen gullgruve. Små kunder ga dårlige marginer. Ikke alle var like flinke til å betale for seg, slik at Norgesnett ble sittende med mange ubetalte fordringer.

I følge kilder ITavisen har snakket med dreier det seg om cirka en million kroner. Etter hvert klarte heller ikke Norgesnett å gjøre opp med sine egne leverandører.

Revisor flykter
Da selskapet ikke leverte regnskap i henhold til aksjeloven (før 1. august i år), så Revisorringen Oslo A/S liten grunn til å fortsette sitt arbeide. Den 15. august meldte revisorselskapet fra om fratredelse i Brønnøysundregisteret.

Da dette ikke lyktes, begynte eierne å lete etter en bedre løsning enn oppløsning.

Ute etter kundene
Norgesnett gikk derfor på både Telia og Telenor for å selge kundeporteføljen, som tilsvarer om lag fem millioner kroner i årlig omsetning. Etter det ITavisen erfarer var Telenor nær ved å by to millioner kroner for kundemassen. Dessverre for Norgesnett lot ikke dette seg gjøre innen selskapet måtte oppløses.

Oppløste selv
Fredag den 27 november leverte eier og daglig leder Geir Åge Nystrand selv begjæring om oppløsning til Skien skifterett.

– Vi håper at kundene ikke vil lide av konkursen og at bobestyrer finner en fornuftig videreføring av driften, sier han til ITavisen.

Inntil videre
Initio IT-løsninger AS håndterer drift av serveren josva.norgesnett.no og begrenset brukerstøtte per epost overfor Norgesnetts kunder for boets regning inntil videre og i inntil fire uker.

Bobestyrer er Advokat Ranveig Sem i Thorkildsen & Sem ANS.