Annonse


Tøffe tak hos Siemens

Dette viser det foreløpige tallene. De endelige tallene legges frem på en pressekonferanse i München førstkommende torsdag. I følge Siemens Norge vil den tyske konserndirektøren, Dr. Heinrich von Pierer, da fokusere på omstruktureringsprosessene i konsernet.

Redusert resultat
I følge en pressemelding vokste ordreinngangen hos Siemens med seks prosent sammenlignet med forrige regnskapsår.

På grunn av ekstraordinære kostnader til restrukturering, ble årets resultat allikevel redusert, og endte på 4,1 milliarder kroner. Omsetningen økte med ti prosent, til 530 milliarder kroner.

Børsnoterer virksomhet
Under omstruktureringen er det bestemt at spesielt området halvlederteknikk vil bli lagt betydelig om. Pierer, har faktisk tidligere kunngjort at selskapets halvledervirksomhet legges ut i eget selskap med tanke på senere børsnotering.

Annonse


– Et slikt skritt vil være en del av planene for å oppfylle programmet for økt lønnsomhet som ble fremlagt i sommer, sier von Pierer.

Ti punkters plan
Siemens la i juni frem en plan på ti punkter for restrukturering av selskapet. I følge en pressemelding vil det å konsentrere seg om kjerneområdene medføre omfattende salg så vel som nye oppkjøp.

– Forbedringsplanen i Siemens AG innebærer en betydelig satsing på informasjons- og kommunikasjonsområdet, noe som passer godt med vår strategi i Norge på dette området, sier informasjonsdirektør Arne Nesheim i Siemens AS.