Annonse


Tidenes groveste teletyveri?

Etter det Telecom Revy har grunn til å tro, er dette et av de mest omfattende tilfellene av tyveri av tellerskritt som er avslørt her til lands.

Ingen kommentar
Telenor Bedrift bekrefter overfor Telecom Revy at tyveri av tellerskritt i en størrelsesorden rundt 1,8 millioner kroner ble anmeldt til Bergen Politikammer for et par uker siden, og at forholdet nå er under etterforskning.

Bergen Politikammer ønsker ikke å kommentere saken.

Annonse
Ledelsen er forsiktig
Hensynet til etterforskningen medvirker til at Telenor-ledelsen er svært forsiktig med å gå ut med detaljer i saken.

– Tyveriet har skjedd i tilknytning til anvendelsen av hussentraler, sier en kortfattet informasjonssjef Nina Vedholm i Telenor Bedrift.

Frem og tilbake er like langt
Mer konkret er det snakk om trafikk fra utlandet som rutes via Norge og tilbake til utlandet, ifølge informasjonssjefen.

– Vi vet foreløpig ikke om dette gjelder samtrafikk med andre norske teleoperatører, sier Vedholm.

Hvem står bak?
Hvem som står bak det frekke tyveriet er foreløpig usikkert. Politiets etterforskning skal blant annet avklare hvorvidt det er bedrifter eller privatpersoner som er ansvarlig.

– Vi kan utelukke at ansatte i Telenor er involvert i saken, hevder informasjonssjefen i Telenor Bedrift.

Ikke enestående
Tilfellet er ikke enestående. Telenor har opplevd en håndfull tilsvarende tilfeller de siste to – tre årene.

– Trafikk til og fra utlandet har vært en fellesnevner i alle tilfellene, sier Vedholm.

Ber om ettergivelse
Ledelsen for Bergensbedriften som ble svindlet har bedt Telenor om ettergivelse av fakturaene på 1,8 millioner kroner. Saken er til behandling i Telenor, men Vedholm kan foreløpig ikke si noe om når en avgjørelse vil foreligge.

– Telenor har ikke noen felles politikk for håndtering av slike saker. Avgjørelsen varierer med omstendighetene i de enkelte tilfellene, sier Vedholm.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse