Hermansen (glad)

Annonse


Telenor kjøper i Russland

Hermansen (glad)I følge pressemeldingen skjer dette ved at VimpelCom, som er notert på New York Stock Exchange (NYSE), utsteder nye aksjer til Telenor for samlet om lag 1,2 milliarder kroner.

– Et stort potensial
– Dette åpner for en langsiktig strategisk posisjon i et marked med stort potensial, sier konsernsjef Tormod Hermansen i Telenor.

Telenor kjøper 25 prosent pluss en aksje av de stemmeberettigede aksjene i VimpelCom for en samlet sum av om lag 160 millioner dollar. Avtalen, som er inngått mellom styrene i de to selskaper, er avhengig av godkjennelse på VimpelComs ekstraordinære generalforsamling i januar (3/4 majoritet) og hos diverse russiske myndigheter. En slik prosess vil samlet kunne ta inntil seks måneder. Avtalen medfører at Telenor får tre (3) av i alt ni (9) styrerepresentanter i VimpelCom.

Russiske ambisjoner
Telenor har allerede eierinteresser i tre mobiloperatører i Russland.

– Investeringen i VimpelCom er i tråd med våre strategiske ambisjoner i Russland. Moskva er det viktigste området, og særdeles viktig for en utvidet satsning i det russiske markedet. Når selskapet i tillegg har lisenser i områder med en samlet befolkning på om lag 100 millioner, ser vi store langsiktige muligheter med dette samarbeidet, sier Hermansen.

Den kapital Telenor med dette tilfører selskapet, vil bli benyttet til utbygging av selskapets GSM lisenser, fiberoptiske nett og Internett-tjenester, samt utvikling av andre telekomprosjekter.

Størst i Russland
I følge Telenor er VimpelCom i dag Russlands største tilbyder av mobil telekommunikasjon, og markedsfører sine tjenester under merkenavnet “Bee Line”.

VimpelCom-gruppen besitter ulike mobil-lisenser med dekning for 68 prosent av Russlands befolkning. Selskapet har operativ virksomhet i Moskva med en markedsandel på i overkant av 50 prosent. Selskapet har vist positive resultater fra etableringen og hadde i 1997 et driftsresultat på omlag 61 millioner dollar av totale driftsinntekter på 306 millioner dollar.

Telenors aktiviteter
Telenor har vært aktive i det russiske markedet siden 1994, og er i dag representert i Russland gjennom eierandeler i operative mobilaktiviteter i St. Petersburg (North West GSM), Stavropol (Stavtelsot) og Kaliningrad (Extel ). I tillegg har Telenor eierandeler i et mobiltelefonselskap i Ukraina (Kyivstar).

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse