Skole/barn

Annonse


Skolen glemmer IT

Skole/barn

Uttalelsen falt mandag da Næringslivets hovedorganisasjon og Norsk Lærerlag innkalte pressen for å bekjentgjøre at de har gått i kompaniskap om å utvikle en modell for hvordan skolen bør satse på IT her i landet.

Hva må gjøres?
Sammen skal de to organisasjonene utarbeide en plattform som viser hva som må til for å gjøre undervisningen i grunnskolen fremtidsrettet og informasjonsteknologisk relevant.

Resultatet skal legges frem i mars neste år. Da vil de to organisasjonene også komme med et overslag over hva dette vil koste.

Annonse


Myndighetene gjør for lite
Skønberg, som er direktør i NHOs seksjon for kompetanse, sier at NHO satser på dette samarbeidet fordi myndighetene gjør alt for lite.

– Mulighetene er i ferd med å gli fra oss fordi vi kompetansemessig ikke holder tritt med de beste, og med dette initiativet ønsker NHO og Lærerlaget å legge press på myndighetene for å øke deres vilje til å bruke ressurser på bruken av IT i skolene, sier han.

En av målsettingene for NHO er få skolene til å overta en del av den kompetansebyggingen innen IT som næringslivet selv sørger for og bruker store summer på.

NHO bekymret
– NHO er bekymret over dagens situasjon, sier Skønberg, og viser til en undersøkelse Opinion har gjennomført for Norsk Lærerlag hvor det heter at 96 prosent av alle lærerne her i landet ønsker videreutdanning innenfor IT, men får det ikke.

Han viser også til at kun tre prosent av norske skoler er såkalte nettskoler, altså skoler hvor man kan koble seg opp mot Internett fra alle klasserom.