Annonse


Krangel om barneporno på nett

Telenor forlanger en kjennelse fra retten for å utlevere opplysninger. De mener de har taushetsplikt. En konkret sak kommer opp for lagmannsretten i Hålogaland over nyttår.

Misforstått loven?
Telenor vil ikke utlevere opplysningene, selv om Post- og teletilsynet mener det er i orden. Telenors advokater mener tilsynet har misforstått.

– Post- og teletilsynets fortolkning av teleloven kan ikke være riktig, heter det i et brev fra Telenor til Økokrim og Stavanger Politikammer.

Økokrim har ikke gitt opp
– Det er en rettslig uenighet som må avklares, sier førstestatsadvokat Inger Marie Sunde i Økokrim.

Annonse
– Vi er uenige om rekkevidden av taushetsplikten, og jeg føler at jeg i utgangspunktet har en dialog om hvor den rettslige grensen går. Men det er en dialog jeg ønsker å føre med Telenor og ikke med media, sier hun.

Ikke noe fastsatt
– Vi har redegjort for en problemstilling, sier informasjonsdirektør i Nextel Arne Cartridge.

– Det som nå pågår er en løpende prosess uten at det er satt noen bestemte tidsfrister, avslutter han.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse