Annonse


Eldre presses ut av IT

Han hevder videre at høy alder i en så ung bransje kan være en årsak til at folk mister jobben innenfor IT-industrien.

De eldre går først
Gundersen mener å se en tendens til at eldre, ofte de som har passert 50, er de som først må gå når en bedrift omorganiseres.

– Eldre skyves ut i en gråsone uten arbeidsoppgaver, eller de mister jobben. Årsaken kan være at de sitter med foreldet kompetanse. Andre årsaker handler om at de ikke makter å følge kravene til inntjening og salg, eller kravene til faglig oppdatering like effektivt som sine yngre kolleger, hevder Gundersen.

Problemet øker
– Dette har vært et tiltagende problem de siste årene, hevder Gundersen videre.

Annonse
– Eldre tilbys førtidspensjonering eller sluttverderlag for å overlate sin plass til andre. Mange lar seg friste. Disse tilfellene blir først en sak for Tele- og Dataforbundet når den ansatte avviser tilbudet vedkommende får fra bedriften. Dermed blir det vanskelig for fagbevegelsen å få has på disse problemene, sier han.

Eldre overses
Gundersen hevder videre at man stadig ser eksempler på at den eldre garde blir oversett i lønnsjusteringer til fordel for yngre kolleger. Lang erfaring er en ressurs som ikke verdsettes innenfor IT-bransjen, mener han.

Roar Gundersen representerer 15.000 medlemmer innenfor tele- og databransjen. De fleste medlemmene i Tele- og Dataforbundet jobber i Telenor. Problemene Gundersen refererer til merkes først og fremst i private bedrifter.

Liten støtte
Gundersen oppnår imidlertid ingen støtte for sine synspunkter verken i IT-bedriftene eller i andre organisasjoner.

I Norsk Ingeniørforbund har man “ingen data som underbygger en slik påstand”, mens informasjonskonsulent Gry Norhus, i IBM, mener at IT-bransjen har bruk for de eldres kompetanse i et arbeidsmarked hvor det er for lite arbeidskraft generelt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse