Annonse


Andre lover for IP-telefoni

Telenor og Økokrim er uenige om hva som skal til for å få utlevert opplysninger. Post- og teletilsynet mener Telenor kan gi slike opplysninger til politiet. Det er Telenors advokater ikke enige i.

Forskjellig praksis
Telenor mener at dersom Post- og teletilsynets oppfatning får gjennomslag, vil det bety forskjellig praksis for vanlig telefoni og IP-telefoni når det gjelder utlevering av opplysninger.

IP-telefoni er i ferd med å bli introdusert i Norge. Mange av de store aktørene og produsentene av data- og teleutstyr mener IP-telefoni kommer for fullt i USA og Europa. Spesielt vil IP-telefoni være konkurransedyktige på pris når det gjelder samtaler til utlandet.

Store Bror vil se
Advokat Hans Erik Johnsen i Telenor mener at lovgiverne umulig kan ha ment at taushetsplikten skal innskrenkes for brukere av IP-telefoni:

– Konsekvensen av Post- og teletilsynets tolkning ville være at trafikkdata basert på en slik IP-adresse er fritt tilgjengelig for politi og påtalemyndighet Dersom samtalen ikke fant sted over IP, men via «vanlige» linjer ville slike data ikke være tilgjengelig, sa Johnsen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse