Arkiv

Annonse


NetCom-salg granskes

ArkivBørs- og finansanalytikere hadde forventet at NetCom skulle få et overskudd på om lag 150 millioner kroner, melder Dagens Næringsliv.

Men på en analytikerkonferanse torsdag ettermiddag opplyste NetCom ASA at selskapet forventer et overskudd før skatt i området 100 millioner kroner for 1998.

Aksjekurs raste
Dermed raste aksjekursen fredag ned fra 215,50 kroner per aksje til 192 kroner per aksje. Et fall på 23,50 kroner, eller nesten 11 prosent! Aksjen var helt ned på 180-tallet en stund også.

Men nedjusteringen av resultatet skjer bare en uke etter at syv av NetCom-lederne solgte ut sine aksjeposter.

Granskes
I følge Aftenposten vil nå Oslo Børs gjøre en rutinemessig granskning av innsidehandel. Dette kan også være en sak for Kredittilsynet, hvis den er grov nok, melder Dagens Næringsliv.

Det er i hovedsak tre spørsmål børsen nå ønsker svar på: Var handelen basert på fortrolig informasjon, og var det spesifikk informasjon og har i så fall denne informasjonen vært egnet til å påvirke kursen?

Sitt på det tørre?
Saken har mer en prinsipiell side, enn en økonomisk side – eventuelle økonomiske fordeler.

For NetCom-lederne solgte sine aksjer godt under dagens kurs på 192 kroner – de fikk “bare” 175,67 kroner per aksje. Riktignok hadde de kjøpt de samme aksjene for kun 75 kroner per aksje som følge av en opsjonsavtale de hadde med selskapet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse