Annonse


Hvem blir best på e-handel?

I trontalen tirsdag fremla dronning Elisabeth II programmet til Blairs regjering, skriver avisen The Independent. Her heter det blant annet at regjeringen kommer til å introdusere nye lover om elektronisk handel i et forsøk på å skaffe Storbritannia en ledende posisjon på markedet for elektronisk handel.

Må ha e-signatur
Den britiske regjeringen er svært oppsatt på å skape rammebetingelser som e-handelen kan blomstre innenfor. Det arbeides derfor aktivt også med spørsmål om sikkerhet og personvern.

Den nye loven vil være virksom senest fra år 2000. Samtidig med loven planlegger den britiske regjeringen en kampanje for å øke kunnskapsnivået om e-handelens muligheter innenfor britisk næringsliv så vel som i den generelle befolkningen.

Loven vil, dersom den blir vedtatt, gjøre elektroniske signaturer bindende og dessuten feie vekk det regjeringen kaller “gammeldagse” lover som står som hinder for at markedet for elektronisk handel skal kunne trives og vokse.

Annonse


Ikke like bra i Norge
Myndigheter og næringsliv ligger ikke på latsiden her i landet heller, opplyser Fredrik Syversen i Kontor og datateknisk forening til ITavisen. Det arbeides aktiv med å løse problemer forbundet med betalingssikkerhet, moms og skatt og personvern.

– Den norske regjeringen er nok ikke like ambisiøs som den engelske, sier Syversen. Han legger allikevel til at vi også må vente på EUs direktiver, slik at vårt lovverk kan harmonisere med det europeiske.

Personvernet ødelegger
Et problem vi har i Norge er hensynet til personvernet, mener Syversen videre. Datatilsynet stiller strenge krav til hvordan personlige opplysninger kan brukes for eksempel i forhold til markedsføringstiltak overfor kundene.

– Med en alt for konservativ holdning til disse spørsmålene risikerer vi at norsk e-handel flykter til utlandet, advarer Syversen.