Sponheim, Lars ny

Annonse


Varsler Fornebu-kamp

Sponheim, Lars ny– Denne meldingen kommer til å få hard medfart i Stortinget. Flertallet har trukket opp retningslinjer for hvordan et IT-senter skal utformes, men Sponheim plukker bare ut de delene som passer han, sier stortingsrepresentant Gunnar Breimo.

Protester
Både Ap og FrP har protestert mot at Statsbygg ville legg ut det såkalte Koksa-området for salg allerede denne uken, uten at det forelå en samlet plan for utformingen av IT-senteret.

Administrasjonsminister Eldbjørg Løwer måtte etter et møte med næringskomiteen på Stortinget be Statsbygg utsette denne utlysningen.

Selges stykkevis
Lars Sponheim bruker et eldre stortingsvedtak for å selge ut deler av Fornebu. I dette vedtaket heter det at salg av Fornebu skulle brukes til å finansiere hovedflyplassen.

– Denne framstillingen er helt feil. Forutsetningen er fraveket senere, og Gardermoen er allerede finansiert, sier Grunnar Breimo.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse