Annonse


Norge nest best i verden

I år har 113,3 millioner mennesker adgang til Internett. I 2002 vil dette tallet stige til 247,6 millioner mennesker.

Norge er nest best
Norge har verdens nest høyeste Internett-tetthet. 231 av 1000 personer har Internett-tilgang. Finland ligger like foran. Der har 245 av 1000 adgang til Internett.

Island kommer like bak Norge (227/1000), og først på fjerde plass finner vi USA, hvor 203 av 1000 kan koble seg opp.

Store forskjeller
Bildet forandrer seg noe om man ser hele verden under ett: 17 av 1000 personer har adgang til nettet.

Annonse
Ser man Europa under ett er tallet 44/1000, mens gjennomsnittstallet for de 15 ”beste” landene i denne sammenhengen er 149/1000.

Dårlig dekning i sør
Engelsk er ikke overraskende det viktigste språket i Internett-sammenheng. Hele 63,5 prosent av alle som har adgang til Internett over hele verden har engelsk som sitt opprinnelige språk. 27,6 prosent av brukerne på verdensbasis har andre europeiske språk som sitt morsmål, mens 13,1 prosent bruker asiatiske språk.

Kanskje er det betegnende at afrikanske språk ikke en gang står på listen?

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse