Annonse


Nød på nett først i 2005

Det er langt på vei enighet i regjeringskvartalet om at det kommende, nasjonale mobilradionettet for nødetatene vil bli basert på den europeiske Tetra-teknologien.

Nettet kalles gjerne blålysnettet siden det er nødetatene helse, politi og brannvesen som skal bruke dette nettet. I tillegg vil det bli bygd ut lokale nett for private formål, slik ElTele Øst er i ferd med å bygge ut i Oslo.

Schengen-avtalen binder
Schengen-avtalen er en av grunnene til at man vil være nødt til å velge Tetra. Det står nemlig i Schengen-avtalen at de deltakende landene skal velge løsninger som «forenkler kommunikasjonen i grenseområdene».

Finland har allerede valgt Tetra, og alt tyder på at Sverige vil velge den samme løsningen innen nyttår. Dermed er de norske myndighetene bundet på hender og føtter, så sant Norge fortsatt kommer til å være med i Schengen-samarbeidet.

Annonse
Minst 1,5 milliarder
Løse beregninger som er foretatt i Justisdepartementet, antyder en pris på 1,5 – 2 milliarder kroner for et nasjonalt Tetra-nett. Da skal det utplasseres minst 1.100 basestasjoner.

For øyeblikket regner man med at dette nettet vil få inntil 36.000 brukere. Det finske VIVRE-nettet, som allerede er besluttet utbygget, er basert på 50.000 brukere.

Latterlig optimistisk
Å bygge ut et slikt nett vil ta sin tid. For øyeblikket er saken til behandling i et intradepartementalt utvalg. Politikerne vil tidligst få sitt beslutningsgrunnlag om ett år, noe som skulle medføre anbudsinnbydelse høsten 2000.

– Selv med latterlig optimistisk utbygningstakt vil man da ikke ha dette ferdig før i 2005, sa prosjektleder Tor Helge Lyngstøl i Justisdepartementet på et seminar på Gardermoen denne uken. Til sammenligning regner man med at Finland vil ha bygd ut sitt nett en i 2002/2003.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse