Annonse


Mangler 500.000 IT-arbeidere

Rapporten slår alarm om at prisen Europa må betale for manglende IT-kvalifikasjoner kan bli manglende konkurranseevne, minsket vekst og konsekvenser for sysselsettingen.

Trenger mobiltelefoner
EU-kommisjonen mener at EU må gjøre forholdene lettere for bedrifter som starter opp. Videre må skoler og høyskoler gi mer IT-utdannelse. Det må også bli lettere å få etterutdanning for personer som allerede er i arbeide, melder AFP.

Kommisjonen hevder at det kan bli skapt 150.000 jobber i EU dersom mobiltelefonen blir like utbredt i Europa som den er i Finland.

Microsoft hjelper Europa
Det amerikanske datakonsernet Microsoft har også sett nærmere på Europa. Selskapet sendte ut en rapport i september der det hevdes at IT-industrien i Europa kan mangle nærmere 1,6 millioner personer med nødvendige kvalifikasjoner i år 2002.

Annonse
Det hevdes videre at dette kan føre til at Europa ikke vil være i stand til dra nytte av ny teknologi. Styreformann Bernard Vergnes i Microsoft Europa har tidligere sagt at IT-bransjen kan gi arbeid til 12 millioner i 2002, dersom mulighetene utnyttes fullt ut.

Anslagene går ut på at det nå arbeider fire millioner i IT-bransjen i EU. De står til gjengjeld for fem prosent av EUs samlete nasjonalprodukt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse