Annonse


Telesamarbeid granskes av EU

AT&T er den største teleoperatøren i USA, mens BT har markedsmakt i Storbritannia.

Venter til neste år
At AT&T ikke er et selskap med base i EU har ingen betydning, sier en anonym tjenestemann til nyhetsbyrået Bloomberg. Tjenestemannen gir uttrykk for frykt for at et fusjonert selskap blir så stort at det vil bremse konkurransen.

Det er ventet en midlertidig beslutning i neste måned. Trolig vil ledelsen i et fusjonert selskap måtte leve i uvisshet om endelige spilleregler inntil april neste år. Kontrollørene i EU vil se nærmere på trafikken over Atlanteren før de treffer en beslutning.

Litt over grensene
AT&T og BT har planer om et fusjonert selskap som vil tilby de store bedriftene stemme, data og Internett-tjenester.

Selskapene regner med en omsetning på 553,8 milliarder dollar allerede det første året. EU-kommisjonene har mandat til å stoppe samarbeid mellom selskap dersom det totale salget er på mer enn 45 milliarder kroner årlig.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse