Annonse


Sense ikke ute av Danmark

Styreformann og hovedaksjonær i Sense Trygve Tamburstuen sendte sjokkbølger gjennom Telenor og NetCom, da det norske Post –og teletilsynet påla Telenor å leie ut kapasitet til Sense. Telenor har anket vedtaket og ba i tillegg om oppsettende virkning.

Ikke bra nok
Den 18. november fikk Telenor klar melding tilbake:

“Post- og teletilsynet har etter en samlet vurdering kommet fram til at hensynet for å sikre effektiv og ikke-diskriminerende samtrafikk fra et tidligst mulig tidspunkt må veie tyngre enn de hensyn Telenor Mobil har anført for å gi klagen utsatt iverksetting.”

Tung prosess
Selv om Norge har gitt grønt lys, vil ikke det nødvendigvis skape presedens for andre land. Sense går nå samme runden med respektive teletilsyn i øvrige nordiske land.

Annonse


Den danske Telestyrelsen har ennå ikke tatt noen avgjørelse.

Ingenting er bestemt
– Vi er fortsatt på høringsstadiet, men vi håper at partene kan komme til enighet innen nyttår, sier souschef i Telestyrelsen, Petter Møller Nielsen.

Hvis dette lykkes, må Sense deretter forhandle frem levelige vilkår med de lokale teleleverandørene før de kan begynne å verve abonnenter til sitt virtuelle nett.