Annonse


Program mot år 2000

Norsk Gallup presenterte i begynnelsen av november en undersøkelse som viste at 40 prosent av private og offentlige virksomheter ikke har satt i gang kartlegging av år 2000-problemet.

Finner kritiske feil
Sett i lys av Norsk Gallups undersøkelse begynner mange bedrifter å få det travelt. Nothern Software Partners (NSP) mener å ha funnet en programvarebasert løsning på problemet.

Smartfind/2000 skal finne nye kritiske feil i systemer som tidligere er godkjente som år 2000-sikre.

Betydelig forskjell
I følge NSP bruker en dyktig konsulent tre dager på å gå gjennom 10.000 kodelinjer. Dette kan føre til menneskelige feil som igjen fører til at ting blir oversett.

Annonse
Det vil ikke skje ved bruk av programvare. NSPs alternativer sjekker og korrigerer 300.000 linjer i løpet av tre dager.

Siden ingen år 2000-test regnes som fullkommen går NSP stadig inn i prosjekter for å sjekke konsulentenes arbeid. De rydder opp, kvalitetssikrer og dokumenterer år 2000-arbeidet.

20 milliarder
ITavisen har tidligere skrevet at år 2000-problematikken vil koste om lag 20 milliarder kroner, fordelt halvt om halvt på næringsliv og offentlige etater.

Dette er tallene staten benytter, og som er estimert av analyseselskapet Cap Gemini.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse