Arnt Sommerlund

Annonse


Private skal passe Telenor

Arnt SommerlundDette kom fram på statsministerens pressekonferanse om budsjettforliket onsdag ettermiddag.

To hovedgrunner
Kjell Magne Bondevik oppgir to hovedårsaker til å delprivatisere Telenor: Sterkere krav til avkastning og fremtidig kapitalbehov.

– Vi tror at private medeiere vil være et korrektiv til en ellers statsstyrt bedrift. Hvis private kommer inn i Telenor vil de blant annet være med på å passe på avkastningen fra selskapet, sa regjeringssjefen.

– Trenger mer kapital
– Samtidig tror vi at Telenors kapitalbehov i framtiden blir økende i en stadig tøffere konkurransesituasjon, både i innland og utland.

– Vi har i inneværende periode allerede gitt to milliarder – og dette behovet er ikke slutt med det. Derfor tror vi det er fornuftig å få hjelp av private til dette, sa Bondevik.

Selger konsern
Statsministeren opplyste at regjeringen ikke hadde tatt stilling til hvor stor del av Telenor som skulle selges ut. Han presiserte imidlertid at regjeringen har til hensikt å delprivatisere på konsernnivå og ikke datterselskapene.

– Det må være et såpass stort innslag av private eiere at en børsnotering av Telenor er relevant, sa Bondevik.

Ikke budsjettsak
Delprivatisering av Telenor er et av delpunktene i budsjettforliket mellom regjeringspartiene, Høyre og Fremskrittspartiet. Denne avtalen ble undertegnet i dag, onsdag 25. september.

Det vil si at privatiseringsspørsmålet ikke er en del av selve budsjettbehandlingen som starter mandag, men at dette vil komme opp som en egen sak i Stortinget i løpet av 1999.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse