Annonse


Les budsjett på nett

Innstillingen fra finanskomiteen til neste års budsjett kan du finne på Internett fra og med i dag, onsdag.

Skatt
Ønsker du å sjekke hvilke skatte- og avgifts-økninger vi møter neste år kan du finne ut av det på nettet.

Du finner også et nytt vedtak om fastsettelse av den kommunale og fylkeskommunale inntektsskattøren for inntektsåret 1998, rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner for neste år i tillegg til blant annet tilfeldige utgifter eller inntekter i statsbudsjettet for 1999.

Ikke korrekturlest
Som det fremkommer på nettsiden er det ikke lest korrektur på instillingen og at det derfor kan bli endringer, men en grei oversikt gir det uansett.

Finanskomiteens forslag til budsjett finner du på: http://www.stortinget.no/

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse