Annonse


Kutter IT-konsulenter

En ringerunde Dagens Næringsliv har gjennomført viser nemlig at DnB, Postbanken, Kreditkassen, Sparebanken Nor og Fokus Bank til sammen bruker en halv milliard kroner i året på IT-konsulenter.

Men nå forsøker bankene å rekruttere egne IT-folk, noe som viser seg å være enklere enn for kort tid siden. Å ha egne IT-ansatte lønner seg for bedriftene.

Høye lønninger
DnB bruker cirka 200 millioner kroner i året på IT-konsulenter. I følge Knut Holmen, direktør for IT og betalingsformidling i DnB, er dette et alt for høyt tall.

Avslutningen av år 2000-jobbingen og eurotilpasning gjør at bankene ikke lenger er så avhengig av konsulenthjelp, melder Dagens Næringsliv.

Annonse
Ikke fornøyd
– Vi er ikke fornøyd med nivået på konsulenttjenester, og vi jobber bevisst med å få ned antallet. Innen år 2001 skal vi redusere utgiftene til IT-konsulenter med 30-40 prosent, sier IT-direktør Petter Standal i Postbanken.

Statoil kutter
Også Statoil skal kutte kraftig i bruken av IT-konsulenter:

– Vi vil jobbe for å redusere konsulentbruken med 25 prosent i løpet av neste år. Vi synes konsulentprisene i dag er usunt høye, men vi merker at de er nedadgående, sier Nina Steihaug, informasjonssjef i Statoil.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse