Annonse


Tar seg av IT-ansatte

Det nye forbundet vil til sammen representere 42.000 medlemmer, og vil med det bli LOs femte største forbund.

Vil tilby tele
Kommende helg tar de to forbundene konsekvensen av den teknologiske utviklingen. Da slår de seg nemlig sammen. Før den tid skal både Tele- og Dataforbundet (TD), og Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund (NEKF) legges ned.

Kraftselskapene etablerer seg etter hvert også som teleoperatører. I tillegg til å forsyne bedrifter og privatpersoner med elektrisitet, vil de også tilby teletjenester. I en slik situasjon kan de to forbundene komme til å konkurrere med hverandre på det samme arbeidsmarkedet.

Unngå konkurranse
– Det er nettopp for å unngå å få to konkurrerende LO-forbund på samme marked at TD og NEKF slår seg sammen, forteller forbundsleder Tore Gulbrandsen i Tele- og Dataforbundet, som er lillebroren i denne sammenhengen.

Annonse
Gevinsten for TD går blant annet ut på at den nye storforbundet vil få råd til å holde seg med ett landsdekkende, lønnet tillitsmannsapparat. Dette har organisasjonen ikke hatt mulighet til før nå.

Annerledes marked
Gulbrandsen mener dessuten at arbeidstakerne vil stå bedre rustet i møte med de utfordringene som IT-bransjen representerer for fagbevegelsen og lønnstakerne. Tradisjonene med hensyn til lønnsavtaler og fagorganisering er annerledes her enn i norsk næringsliv for øvrig.

Navnet på det nye forbundet vil bli vedtatt på det konstituerende landsmøtet kommende helg. Sammenslåingen vil være effektiv fra nyttår.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse