Baksaas (smiler)

Annonse


Tele-Norges nye prins

Baksaas (smiler)

Kundene skal ikke lenger merke noe til det “det flerhodede trollet” Telenor. De enkelte datterselskapene skal bli usynlige for kundene, som etter omorganisering bare skal ha ett navn og treffpunkt å forholde seg til.

Ét tele- og IT-rike
Telenor Norge, som er et internt navn i konsernet, skal sørge for at de norske kundene opplever tele- og IT-konsernet som helhetlig. I følge Telenors egen internavis “Åpen linje” skal Telenor Norge ha en rolle i to dimensjoner:

 • Samordne roller for alle aktiviteter Telenor har i det norske markedet.
 • Være en operativ funksjon for markedsaktiviteter mot norske kunder for visse produkter.

  Nyter respekt
  Jon Fredrik Baksaas er mannen som er satt til å lede dette viktige og omfattende forretningsområdet. Samtidig blir han sittende som visekonsernsjef i konsernledelsen – som Tormod Hermansens viktigste medarbeider.

  Annonse
  Baksaas har nettopp avsluttet ryddejobben som adm. direktør i Telenor Bedrift. Det er en kjent sak at visekonsernsjefen nyter stor respekt, både i konsernledelsen og blant medarbeidere.

  Baksaas er satt til å lede fire markedssegmenter gjennom markedsområdet Telenor Norge. De fire segmentene er: Massemarked (Telehuset, Kundeservice, web-salg m.m.), Bedrift, Storkunde og Offentlig sektor.

  Mange rapporter
  Pressetalsmann Dag Melgaard bekrefter ovenfor Telecom Revy at viseadm. direktør Jo Lunder i Telenor Mobil ikke lenger skal rapportere til datterselskapets adm. direktør Stig Herbern, men til Baksaas – i kraft av sin nye rolle som leder for Massemarked.

  Viseadm. direktør Erik Johannesen skal som leder for markedssegmentet Bedrift heller ikke rapportere til sin direktør Thor Halvorsen, men til Baksaas.

  Lederposisjonene i de to resterende markedssegementene er ennå ikke utnevnt.

  Én kanal
  – Vi etablerer nå Telenor Norge som vår felles kanal inn mot alle kunder i Norge, sier konsernsjef Tormod Hermansen i en pressemelding.

  – Kundene skal i fremtiden møte Telenor som ett navn og treffpunkt. Underliggende enhetsbetegnelser vil forsvinne, og dermed forsvinner også det oppsplittede kundeansvaret vi har nå, sier Hermansen.

  Bare 12 områder
  Samtidig opplyser konsernsjefen at de 12 forretningsområdene får et klarere ansvar for utvikling av produkter og tjenester på tvers av geografiske grenser.

  Den nåværende oppsplitting i kundekontakt skal opphøre og i fremtiden samordnes gjennom felles salgs- distribusjons- og servicekanaler.

  Annonse


 • Annonse


  Annonse


  Annonse