Annonse


SAP-prosjekter sprekker

SAP har vist seg ekstremet krevende å innføre i bedriftenes organisasjoner. undersøkelsen til Gartner Group Finland viser at mer enn halvparten av SAP-prosjektene overskrider både tidsplaner og budsjetter, melder Dagens Næringsliv.

Konsulentene tjener
Undersøkelsen slår fast at budsjettene sprekker i 52 prosent av SAP-prosjektene i de nordiske selskapene.

Sverige er verst: 82 prosent av SAP-prosjektene overskrider budsjettene sine. I Norge er det tilsvarende tallet 44 prosent.

Mesteparten av disse økte kostnadene går til eksterne konsulenter: 30,4 prosent. Den nest største posten går til interne personalkostnader.

Selger nye ideer
– Det er en tendens til at konsulentene selger inn nye ideer, slik at det blir større og dyrere, sier daglig leder Tuomas Partanen i Market-Visio, selskapet som har utført undersøkelse for Gartner Group.

Han understreker selv om denne undersøkelsen fokuserer på SAP, så gjelder det tilsvarende tall for andre administrative IT-systemer.