Annonse


Uenighet om e-handel

Forslaget ble lagt fram i Brussel i torsdag 19. november av EU-kommisær Mario Monti, og sendt ut fredag.

Ikke én EU-lov
Forslaget innebærer blant annet at EU ikke lager noe eget lovverk for handel over Internett, men gjør hvert enkelt lands lovgivning gjeldende. Spørsmålet er bare om det er lovgivningen i landet hvor tjenesten legges ut, eller lovgivningen i landet hvor tjenesten skal brukes som skal være avgjørende.

Presiseringer
Forslaget presiserer her at det er den som tilbyr en tjeneste eller vare via Internett juridisk sett hører hjemme der tjenesteyteren har sin adresse og ikke der tjenesten tilbys.

Direktivet stiller dessuten krav til informasjon om eiere og sponsorer. Det legger også vekt på at uønsket e-post skal kunne stoppes med hjemmel i loven.

Videre krever forslaget at den nasjonale lovgivningen må tilpasse seg på felt som fremdeles i høy grad er uutviklet juridisk, for eksempel spørsmålet om når er en kontrakt inngått over Internett er gyldig og bindende. Her søker forslaget til direktiv å fjerne mest mulig usikkerhet og grunnlag for tvist.

Forbrukernes stilling
Så spørs det da om det, som enkelte hevder, er forbrukerne som blir taperne på dette området.

Den europeiske forbrukerorganisasjonen har for eksempel i følge Dagens Næringsliv sagt at forbrukerne blir nødt til å lære seg lovverket i 15 land for å kunne handle trygt på nettet.

Mario Monti mener derimot forbrukernes interesser trygges gjennom EU-landenes gjensidige anerkjennelse av hverandres lovgivning.

Taperen?
Men kanskje blir e-handelen den store taperen i dette spillet? For hvis forbrukerne ikke føler at de kan handle trygt, kommer de sannsynligvis heller ikke til å benytte seg av de mulighetene netthandelen gir.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse