Annonse


Telefon og IT på reisefot

Bennett BTI mistet 25 prosent av sine inntekter i 1997, da flyselskapene kuttet reisebyråenes provisjon. For å tjene inn tapet satset de på bedre tilbud, service og økt konkurranseevne.

Satset millioner
Bennett BTI har derfor satset titalls millioner på å etablere en infrastruktur med et enhetlig PC-nettverk og standardisert bruk av Lotus Notes som gruppeverktøy.

– Dette, sier Jens Skårerhøgda, IT-ansvarlig for Bennett BTI Nordic i Oslo, – har gitt en dramatisk bedring med hensyn til intern kommunikasjon, men det gir også store gevinster i forhold til kommunikasjon og informasjon utad.

– Når Bennett BTI i løpet av det siste året har investert 10 millioner kroner i nye telefoniløsninger, har man valgt utstyr med henblikk på fremtidige løsninger, sier Berntzen.

Avansert telefonsystem
Ikke minst har et samarbeid med Telenor gitt resultater. Bennett BTI Nordic kjøpte systemet Meridian og har med det skapt en ensartet telefonistruktur i de største reisebyråene.

Samtidig har Meridian gjort det mulig å etablere et callsenter-system, slik at de daglige telefontoppene – som statistikken viser kommer til faste tider hver dag – kan styres til et overflowsenter som har kapasitet til å håndtere dem.

Kjell-Erik Berntzen forklarer: – Vi har mange store bedriftskunder som bedriver mye reisevirksomhet. For hver enkelt kunde kan vi trekke ut de opplysningene og statistikkene disse firmaene er interessert i, og på dem måten gi våre kunder arbeidsverktøy til å effektivisere, rasjonalisere og spare penger.

Internett tar ikke av
I tillegg har det vært viktig for Bennett BTI Nordic å kunne tilby sine kunder muligheten til å bestille sine reiser via alle moderne kommunikasjonskanaler. Selskapet har derfor en egen hjemmeside på Internett hvor kunder selv kan booke sine reiser via programmet Portico [email protected] – men effekten er foreløpig minimal, sier Jens Skårerhøgda.

– Dette skyldes flere forhold. Ikke minst at programmet er komplisert. Det er vanskelig for den enkelte bruker å være sikker på at han skaffer seg det beste og rimeligste reisealternativet når man skal bestille lange og sammensatte reiser.

Programvare ikke god
– Her er programvaren ganske enkelt ikke god nok ennå. Den enkeltes brukerferdigheter er heller ikke gode nok, foreløpig, men det er klart det bare er et tidsspørsmål før begge disse forholdene endrer seg og da vil Internett bli en viktigere kommunikasjonskanal mellom de reisende og reisebyråene, mener Skårerhøgda.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse