Deskill

Annonse


Kamp mot krim på nett

DeskillTanken er at et trygt og etisk forsvarlig Internett vil trekke til seg folk og utvide mulighetene for å bruke Internett kommersielt, melder Norsk Info2000. Europakommisjonen tror imidlertid ikke på lovgivning som virkemiddel for å sikre denne tryggheten.

Må ta ansvar
I stedet skal ansvaret for å rydde opp overlates til industrien som tjener penger på Internett. Kommisjonen etterlyser etiske retningslinjer for bruk av Internett. Disse må utvikles lokalt.

Kommisjonen mener videre at industrien bør legge ressurser i å utvikle filterteknologi som kan beskytte internettbrukerne mot hjemmesider med uønsket innhold og skape varslingssystemer basert på støttetelefoner, eller såkalte “hot-lines”.

Grønne nummer
Dette er grønne nummer som folk kan ringe dersom de støter på informasjon de mener vil være skadelig eller ulovlig, for eksempel rasistiske utsagn som strider både mot nasjonal eller internasjonal lovgivning.

Dermed kan påtalemyndighetene stå bedre rustet foran en eventuell etterforskning eller rettssak. Europakommisjonen slår fast at gjeldende lov i hvert enkelt land skal være gjeldende også for Internett.