Sponheim, Lars

Annonse


Fornebu-studenter i 2003

Sponheim, LarsResten av bygget skal brukes til etterutdanning og støttefunksjoner for små og nystartede IT-bedrifter.

Til salgs
Den siste resten av Terminalbygget og statens næringsarealer i Koksa-området på Fornebu vil i samsvar med EØS-reglene bli solgt til IT-relatert næringsvirksomhet til høyest mulig pris – etter en åpen budrunde, går det frem av en stortingsmelding som ble lagt frem i statsråd fredag.

Dermed blir det et IT-senter på Fornebu – så sant staten slipper å betale noe for det. For Lars Sponheim har lenge gitt det klart at han ikke vil bruke noen penger på stor IT-satsing i Oslo-regionen, at distriktene bør få pengene. Press fra Stortinget gjorde at regjeringen også på dette området måtte endre standpunkt. Men dagens regjering ønsker å tjene penger på Fornebu, ikke bruke penger.

Terminalbygget
Det presiseres i meldingen at utgiftene for utdannings- og forskningsaktiviteten på Fornebu finansieres på en måte som gjør at dette ikke går ut over eksisterende og planlagt aktivitet ved universiteter og høyskoler.

I tillegg skal staten medvirke til inkubatoraktivitet, det vil si et støtte for små og nyetablerte bedrifter på Fornebu. Denne virksomheten planlegges lagt til Terminalbygget og skal gjennomføres i regi av private og det offentlige virkemiddelapparatet som har erfaring med slik virksomhet (SND og SIVA).

Resten av Terminalbygget (ca. 22.000 m2) og ca. 200 dekar som vil bli regulert til næringsformål, skal selges med IT-føringer. I samsvar med EØS-reglene vil staten selge til høyest mulig pris etter en åpen budrunde.

I år 2003
Regjeringen tar også hensyn til at utdanningsinstitusjonene ikke ønsker å flytte studenter og vitenskapelig personell før det er etablert IT-relatert næringsvirksomhet her, i tillegg til at man ikke vil kunne etablere senteret før eventuelle forurensning fra flyplass-virksomheten er fjernet.

Bærum kommune skal også gjennomføre et reguleringsarbeid. Derfor regner man med at undervisning på Fornebu ikke starter før i 2003. Telenor skal etter planene være på plass på Fornebu allerede i 2001.