Annonse


Telenor vil bygge veier

– Beløpet skal i sin helhet hentes fra næringslivet i Bergen, sier eiendomssjef Terje Gilje i Telenor i Bergen til ITavisen.

Pengeinnkrever
Sammen med Statoil og Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap har Telenor påtatt seg jobben med å inndrive de 200 millioner kronene.

Da kan motorveien til industriområdet Sandsli/Kokstad kan bli en realitet like over årtusenskiftet i steden for i år 2010, slik Vegkontorets planer tilsier.

Vil ha bedre tid
Når Telenor er så ivrig etter å bedre transportforholdene i området, skyldes det blant annet en undersøkelse om reisevaner selskapet nylig gjennomførte blant sine 1.000 – 1.100 ansatte.

Annonse


– Storparten av Telenors ansatte i Bergen forventer å få forlenget reisetiden med 30 minutter morgen og kveld når selskapet flytter fra sentrum og ut til nybygget på Kokstad om to år, sier direktør Anne Randi Skirbekk i Telenor Vest.

Ukjente kostnader
– Hvor mye Telenor vil punge ut med for å sikre sine ansatte akseptable transportforhold til og fra jobben, er ennå ikke bestemt, sier Gilje.

– Telenor vil ikke ta stilling til størrelsen på beløpet før det foreligger en godkjent reguleringsplan for veiprosjektet. Det skjer ventelig i september 1999, sier Gilje.

Investeringer i vente?
Da Telenor kjøpte tomten på IT-Fornebu, la teleoperatøren samtidig 19 millioner på bordet for å finansiere byggingen av en bybane fra Oslo sentrum. Det er ikke urimelig å tro at Telenor vil velge å gå inn med et tilsvarende beløp i Bergen.

Nera, Bailey Norge og PMSC er blant de andre IT-bedriftene i Bergens-området som har klare interesser av at veiforholdene i Sandsli-/Kostadområdet forbedres.