Annonse


Satser på IT i Norge

I utgave 36 av Telecom Revy kunne vi fortelle om en beskjeden og mislykket satsing på Internett i kommunene. Nå kan IT-satsingen få et løft. Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) og Kommunenes Sentralforbund inngår i disse dager rammeavtaler med 25 leverandører på tele- og dataområdet.

Enklere
– Avtalene som er inngått, sammen med de nye som planlegges i nærmeste framtid, gjør det vesentlig lettere for offentlig sektor å utnytte moderne internett-teknologi til kommunikasjon og saksbehandling innen etater, mellom forvaltningsnivåer og i forhold til publikum og næringsliv, sier arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer i en pressemelding.

– Ser vi på hele samlingen av produkter og tjenester som nå tilbys, er det ingen tvil om at dette arbeidet bringer norsk forvaltning nærmere realisering av de overordnede IT-politiske målene slik de er formulert for staten og for kommunesektoren, sier Løwer.

Sparer tid
Når virksomhetene bruker de ferdig forhandlede avtalene reduseres behovet for egen teknisk, juridisk og merkantil ekspertise, og egne tidkrevende anbudsprosesser.

I ukene framover vil det bli holdt regionale samlinger 12 steder rundt om i landet, for å informere om tilbudene og lytte til brukerne om videreutvikling av Forvaltningsnettsamarbeidet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse