Annonse


Næringslivet ødelegger IT?

Ved NTNU var det i fjor bare en av tyve IT-kandidater som studerte videre. I næringslivet er det et skrikende behov for datakyndige på toppnivå og bedriftene byr over hverandre for å kapre disse. Da blir et dårlig betalt stipendiat ved et universitetet mindre attraktivt, melder Adresseavisen.

Nådd bunnen
Tall fra Norges Forskningsråd viser at forskningsinnsatsen innen IT er på bunnivå i Norge.

De siste ti årene har bare 6 prosent av kandidatene med hovedfag eller sivilingeniørutdanning studert videre til doktorgrad. I de andre realfagene ligger tallet 3 ganger høyere.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse