Annonse


Sporveien med nødsamband

– Mellom Majorstuen og Helsfyr og mellom Tøyen og Hasle er det nye sambandet ferdig montert i januar. De andre tunnellene er klare i løpet av året, sier ass. togdriftssjef Morten Lønnes i Oslo Sporveier.

Uhell presset fram
Etter branntilløpet i tunnellen mellom Majorstuen og Nationaltheatret i april, var en av konklusjonene at det var et klart behov for et nytt radiosamband. Ved uhellet var det ikke mulig å oppnå kontakt mellom vognføreren og trafikklederen fordi vognsettet hadde stoppet i en dødsone. Dette gjorde evakueringen av passasjerene vanskelig, fordi strømmen i strømskinnene ikke ble slått av.

Superrask
– Med Sporveiens nye TETRA-nett kan du få kontakt med mottakeren på mellom 0,3 og 0,5 sekunder. I det vanlige mobiltelefonnettet kan det gå kanskje syv sekunder, sier storkundeansvarlig Morten Græsli i Nokia Telecommunications.

ElTele Øst er operatør av sambandet. Det har ingen dødsoner og er bygget opp slik at nødmeldinger “presser” seg frem på bekostning av andre samtaler.

Du kan også bruke walkie-talkie-funksjon hvis nettet svikter. Mobiltelfonnettet er prøvet ut på strekningen mellom Grønland og Ensjø. I Oslo Sporveier er det er bare T-banen som nå får nytt samband, men også buss og trikk får etter hvert tilbud om å være med i TETRA-nettet.

Klart før år 2000
Nye mobilradioer til vognførerne skal være på plass innen utgangen av 1999. Sporveien vil enten montere radioene fast i alle de 247 førerrommene eller kjøpe bærbare radioer.

TETRA er et lukket mobilt sambandssystem. Det er digitalt og kryptert og er derfor velegnet som nødsamband. TETRA står for “Terrestrial Trunked RAdio”. TETRA er en åpen standard og dekker flere behov for gruppekommunikasjon enn dagens mobiltelefonsystemer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse