Foto: Jørgen berner Ross

Annonse


Sense lukter penger

Foto: Jørgen berner RossPT har med umiddelbar virkning pålagt Telenor å starte forhandler med Sense med sikte på å gi selskapet tilgang til Telenors mobilnett.

Viktig for finanser
Styreformann Trygve Tamburstuen jubler over vedtaket i en pressemelding fra Sense.

Det som ikke nevnes, men som er vel så viktig, er at PTs pålegg kommer som en gave fra himmelen – sett i forhold at Sense trenger investorer for å realisere sine visjoner.

Etter det ITavisen erfarer kan dette være det avgjørende momentet som får en større engelsk investor, trolig mobilselskapet Orange, til å signere en investeringsavtale med Sense. Forhandlingene med denne investoren har pågått hele denne uken.

Roser PT
Og da er det ikke overraskende at Sense bruker store deler av pressemeldingen de går ut med til å rose PT:

– Jeg er meget godt fornøyd med utviklingen i saken. Med dette har Post- og teletilsynet fulgt opp politikernes ønske om mest mulig konkurranse i telemarkedene. Post- og teletilsynets vedtak betyr at konkurransen i mobilmarkedet vil kunne utvikle seg til samme nivå som det hittil bare har vært mulig å gjennomføre i fastnettmarkedet, sier Trygve Tamburstuen.