Annonse


Oppdag Amundsen på nett

Billedmaterialet vil bli lagt ut på Internett i løpet av våren 1999, forteller nestleder for Nasjonalbibliotekets Osloavdeling, Øivind Berg til ITavisen. Han vil ikke tidfeste begivenheten nærmere, men forteller at 2/3 av jobben er gjort, og at man drøfter å legge ut deler av databasen etter hvert som den blir ferdig.

Ny innsikt
– Selv om mange av bildene allerede er kjent, er der også en god del nytt materiale, som i kraft av sin detaljrikdom er nødt til å bringe ny innsikt om Amundsen og hans ekspedisjoner, sier Berg.

Dette er materiale forskerne kan gå på oppdagelsesferd i. Det stammer for eksempel fra Amundsens hjem på Svartskog utenfor Oslo, og fra private gaver til Fram-museet som aldri har vært ordnet og systematisert før nå.

Annonse
Søk i databasen
Bildene vil bli tilgjengelig gjennom en database ordnet etter vanlige prinsipper. Man vil for eksempel kunne søke på emneord som Antarktis eller Fram, men det vil også være mulig å søke i fritekst på beskrivelse, forteller Berg.

Inntil bildene blir lagt ut på Internett finnes samlingen på Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo på Solli plass. Det er også denne avdelingen som har til oppgave å betjene publikum, inntil nettversjonen lanseres til våren.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse