Joramo, Arne.gif

Annonse


Operatører slenger med leppa

Joramo, Arne.gif

Situasjonen er uholdbar. En hver kan se at det ikke er mulig å kreve at Telia forplikter seg til å bygge et eget nett i totalt 19 byer for å få nasjonal roaming samtidig som Sense får dette uten å bygge ut noe som helst.

Dette må gjøres

 • Utlys to kombinerte DCS-1800/GSM 900-konsesjoner på nytt. Krev eget nett i maksimalt fire byer. Gi øyeblikkelig adgang til nasjonal roaming. Fastslå et prisregelverk der utleier kan ta kostpris etter Elrik-prinsippet + 12 prosent fortjeneste.
 • Vedtaket fra Post- og teletilsynet må endres slik at virtuelle operatører slipper til, men de betaler roamingpartneren f.eks. 5-10 prosent høyere pris enn de som aksepterer utbygging. Bygg et regelverk som balanserer forholdet mellom de med eget nett og de virtuelle operatørene.
 • Søk å få det norske regelverket prøvd i ESA og vedtatt som generell retningslinje for hele Europa.

  Nettene smelter sammen
  Vi anbefaler at Administrasjonsdepartementet og Samferdselsdepartementet fremmer et slikt forslag i forbindelse med aksessmeldingen for fastnettet.

  Annonse
  Den teknisk utviklingen vil føre til at fastnett og mobilnett smelter sammen. Derfor bør prinsippene harmoniseres. Det er umulig på lang sikt å ha ett tvers igjennom motsatt regime for fastnett og mobilnett.

  Dette er fordelene

 • Gir maksimal konkurranse på mobilområdet med minimum seks aktører.
 • Vil ganske sikkert føre til at både Telia og ElTele vil bli mobiloperatører.
 • Med ikke fullt så strenge krav til eget nett blir det også lettere å balansere forholdet til virtuelle operatører, derfor er det ganske sikkert at både Sense og Tele2 bli aktive på mobilmarkedet.
 • Hvis man lykkes i å få et slikt regelverk knesatt generelt i Europa øker det Telenors muligheter ute – ikke minst i Sverige.
 • Løsningen kan gi oss flere helhetlige interskandinaviske nett og vil gi kundene langt bedre nordiske tilbud enn vi har i dag.

  Masse kapasitet
  Med klare vilkår og gode fortjenestemarginer vil NetCom og Telenor Mobils nett bortsett fra i de byene der Telia og ElTele vil bygge eget nett, ha kapasitet i overflod.

  Det bør være en enkel sak å dimensjonere nettene for det. 12-prosent-forslaget vårt er ikke tatt ut av luften. Det er identisk med hva myndighetene i Danmark politisk fastsatte for rå kobber. (Tele Danmark hadde foreslått 26%).

  Bygger forskjellig
  I dette bildet er det også mulig å sørge for at Telia og ElTele ikke bygger i de samme områdene. For ElTele er det naturlig å bygge i Oslo, Østfold/Vestfold, Stavanger og Bergen. For Telia ville kanskje Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø passe utmerket.

  Vårt løsningsforslag er helt gratis, og heller ikke Ole Brumm krever honorar. Et duopol gir verken fullverdig telekonkurranse eller handlingslammelse. Situasjonen krever politisk handling. Omgående.

  Annonse


 • Annonse


  Annonse


  Annonse