Arkiv

Annonse


Nokia med 2000-garanti

ArkivDet melder nyhetsbyrået Newswire i en pressemelding de har sendt ut på oppdrag fra Nokia.

Skal ikke skade
– Så langt har vi brukt omlag 40 prosent av totalsummen, og dette har ikke gått ut over andre planlagte investeringer, sier sier produkt markedssjef Mads Eriksen i Nokia Mobile Phones Skandinavia.

– Men det kan nok hende at kostnadsberegningene vil se litt annerledes ut når vi får oppsummert all informasjon om vår 2000-års sikkerhet, sier han.

Gir løfter
– Våre tester viser at Nokias samtlige mobiltelefonprodukter enten er 2000-års sikre, kan gjøres sikre, eller er produkter som ikke påvirkes av tusenårsskiftet. Vår hensikt er å tilby en hensiktsmessig løsning for de produkter som per i dag ikke er sikret mot år 2000, sier Eriksen.

Skuddårs-trøbbel
To tusenårs problemet oppstår som kjent når datamaskiner og systemene ikke skjønner at 1999 følges av ett nytt årtusen. For å gjøre det ekstra vanskelig er år 2000 også skuddår. I en verden som i stor grad er automatisert og styrt av datasystemer kan dette føre til fullstendig kaos.

– For å unngå brudd og forstyrrelser som kan skade bedrifters virksomhet, har Nokia satt i gang et eget 2000-års prosjekt. Verken prestasjonsevne eller funksjonalitet skal bli påvirket av at vi går over i år 2000, fastslår Eriksen.

Et av hovedoppgavene for prosjektgruppen er å kartlegge mulige risikoer og kostnader. Hver avdeling i Nokia, (Nokia Mobile Phones, Nokia Telecommunications, Nokia Research Center etc.) har egne delprosjekter.

Ny rapport hvert kvartal- Vi jobber etter bestemmelser fra Securities and Exchange Commission i New York. Hvert kvartal gir vi ut en beredskapsplan. Vi ser blant annet på våre produkter, kundetjenester, forskningsområder og de forskjellige informasjonssystemene vi bruker, sier Eriksen.

Samarbeidspartnere
Men det hjelper ikke stort bare å sikre Nokias egen beredskap.

– Det er like viktig å se over løsninger for våre samarbeidspartnere. Det gjelder blant annet leverandører, finansinstitusjoner, kunder og partnere, sier Eriksen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse